فایل های دسته بندی حسابداری - صفحه 1

فایل آماده توابع مالی پرکاربرد حسابداری در نرم افزار اکسل

با توجه به اینکه نحوه استفاده از توابع مالی در نرم افزار اکسل چندان ساده نیست، در این فایل سعی شده است تا توابع مهم مالی اکسل بصورت توضیحی و آماده در اختیار کاربر قرار گیرد.

قیمت : 6,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل