فایل های دسته بندی فنی و مهندسی - صفحه 1

فیلم آموزشی تحلیل المان محدود جا زدن یک گیره در پین در آباکوس

در این ویدوئو نحوه شبیه سازی در این ویدوئو نحوه شبیه سازی جا زدن یک گیره در یک پین بررسی و تماس سطح به سطح در آباکوس نشان داده می شود. جنس گیره از فولاد فرض میشود.

قیمت : 5,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

شبیه سازی مکانیزم گیره پیچی در اینونتور

شبیه سازی مکانیزم گیره پیچی

قیمت : 3,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل