لیست فایل ها - صفحه 2

فیلم آموزشی محاسبه تلورانس عددی در نرم افزار اینونتور

در این ویدئو نحوه انجام محاسبات تلورانس عددی مربوط به قسمتی از یک محور که طول و تلورانس آن نامعلوم است ،نشان داده شده است.

قیمت : 4,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

فیلم آموزشی طراحی ترمز کاسه‌ای در نرم افزار اینونتور

در این ویدئو نحوه طراحی ترمز کاسه‌ای و محاسبه نیروی تحریک،زمان متوقف شدن،نیروی اصطکاک و ... نشان داده شده است.

قیمت : 3,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

فیلم آموزشی طراحی چرخدنده حلزونی در نرم افزار اینونتور

در این ویدئو نحوه انجام محاسبات و طراحی حلزون و چرخدنده حلزونی نشان داده شده است.

قیمت : 3,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

فیلم آموزشی طراحی فنر پیچشی در نرم افزار اینونتور

در این ویدئو نحوه انجام محاسبات و طراحی فنر پیچشی در نرم افزار اینونتور نشان داده شده است.

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

فیلم آموزشی طراحی و مدلسازی اتصالات پیچ-مهره در اینونتور

در این ویدئو نحوه انجام محاسبات و مدلسازی اتصالات پیچ-مهره در یک درپوش که به مخزن تحت فشاری با 10 عدد پیچ-مهره باید متصل شود، نشان داده شده است.

قیمت : 3,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

فیلم آموزشی اعمال تلورانس انطباقی در اینونتور و سالیدورک

در این ویدئو نحوه محاسبه تعریف تلورانس انطباقی نشان داده شده است.

قیمت : 4,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

فیلم آموزشی رندرگیری در نرم افزار اینونتور

نحوه گرفتن رندر از مدل های 3 بعدی در نرم افزار اینونتور

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

فیلم آموزشی حل تیر نامعین و طراحی محور در نرم افزار اینونتور

در این ویدئو نحوه انجام محاسبات و حل یک تیر نامعین، انجام محاسبات و طراحی یک شفت نشان داده شده است

قیمت : 6,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

فیلم آموزشی طراحی و مدلسازی فنر کششی در نرم افزار اینونتور

دراین ویدئو نحوه انجام محاسبات مربوط به جرم، تنش وارده بر فنر، تعداد پیچه فعال و ... و همچنین مدل کردن فنر کششی نشان داده شده است.

قیمت : 4,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9قبلی · بعدی